+386 1 589 54 00
Megabon

1. SKLAPANJE UGOVORA IZMEĐU TURISTIČKE AGENCIJE "ADRIATIC.HR" I KORISNIKA WEB SITE-A

Pravila i uvjeti korištenja, te prihvatljivi načini ponašanja korisnika Adriatic.hr Internet stranica postoje radi zaštite korisnika Adriatic.hr usluga, turističke agencije "Adriatic.hr" i ostalih korisnika Interneta od neodgovornih, uznemirujućih, ometajućih, a u krajnjim slučajevima i nezakonitih aktivnosti. Slijedeći uvjete korištenja, osigurat ćete sebi i drugim korisnicima ugodnije i produktivnije korištenje "Adriatic.hr" usluga.

Korištenjem ovih web stranica, odnosno bilo koje usluge iz "Adriatic.hr" ponude, prihvaćate ovdje navedena pravila i uvjete korištenja. Stoga Vas molimo, da uvjete korištenja svakako pročitate i poštujete, jer ćete u protivnom, zbog nepoštivanja istih, snositi posljedice propisane zakonom, odnosno ovim ugovorom. Ukoliko se ne slažete s pravilima i uvjetima korištenja ovih stranica, upućujemo Vas da ih ne koristite.

2. SADRŽAJ WEB-a

Sadržaji i servisi na Adriatic.hr Internet stranicama su na raspolaganju korisnicima, posjetiteljima i poslovnim partnerima, a prema uvjetima određenim ovim ugovorom. Sadržaj i servisi na ovim stranicama su prvenstveno namijenjeni svim zainteresiranim za mogućnosti i razvoj hrvatskog turizma.

Materijali objavljeni na Adriatic.hr Internet stranicama su komercijalnog i informativnog karaktera, a korisnici ih mogu koristiti isključivo u osobne svrhe. Svrha Adriatic.hr Internet stranica jest da zainteresirane korisnike kvalitetno informira o turističkoj ponudi hrvatskog Jadrana. Mnoštvom informacija, tematskim grupacijama, te mogućnostima internog pretraživanja se želi osigurati potpuna dostupnost različitih informacija, koje će imati presudan utjecaj za korisnika prilikom odabira lokacije, smještaja i načina na koji će provesti svoj godišnji odmor.

Naročitu pažnju poklanjamo kvalitetnoj prezentaciji Adriatic.hr kapaciteta privatnog smještaja. Mnoštvo detaljnih informacija i fotografija vezanih uz objekt, interijer svake smještajne jedinice unutar objekta, terase, balkone, poglede sa objekta, okućnice i dvorišta, parkirališnog prostora, plaža najbližih objektu, te najljepših plaža u samom mjestu, te rivijere mjesta u kojem se objekt nalazi i priloženi 3D prikazi svake od smještajnih jedinica daju realan uvid u smještajne kapacitete koji se želi rezervirati, te su kao takvi najbolja garancija otklonuća neugodnih iznenađenja pri samom dolasku.

3. TOČNOST I ISTINITOST INFORMACIJA

Adriatic.hr se obvezuje poduzeti sve razumne mjere u pouzdanom pružanju točnih i kvalitetnih informacija. No, ovim putem upoznajemo korisnika s činjenicom, da se pogreške, propusti i kašnjenja u ažuriranju podataka, te tipografske greške mogu pojaviti i bez odgovornosti "Adriatic.hr".

S obzirom na činjenicu da sve informacije, podatke i fotografije vezane uz privatni smještaj prikuplja osoblje Adriatic.hr stoga odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog dijela web-a Adriatic.hr preuzima na sebe, a sukladno općim uvjetima pružanja usluga smještaja u privatnim kapacitetima fizičkih osoba.

4. OSOBNA I NEKOMERCIJALNA UPORABA DOSTUPNIH PODATAKA

Ovaj web site je namijenjen isključivo Vašoj osobnoj i nekomercijalnoj upotrebi. Nisu dozvoljene nikakve promjene, umnožavanje, distribuiranje, direktno prenošenje, prikazivanje, predstavljanje, reprodukcija, publiciranje, ovlašćivanje, kreiranje derivata, prodaja informacija, softvera, proizvoda ili usluga u vlasništvu ovog web site-a. Iznimku čini komercijalno korištenje web stranica od strane Adriatic.hr poslovnih partnera dogovoreno posebnim ugovorom o suradnji.

5. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Turistička agencija "Adriatic.hr" je isključivi vlasnik idejnog i izvedbenog projekta, a sve softverske aplikacije na www.adriatic.hr stranicama su u vlasništvu Adriatic.hr-a i njegovih partnera. Autor svih informacija na portalu je Adriatic.hr u suradnji sa svojim partnerima. Oni sadržaji koji nisu vlasništvo Adriatic.hr bit će posebno istaknuti i označeni. Ako primijetite neke povrede autorskih prava molimo Vas da nas obavijestite o tome na e-mail: webmaster@adriatic.hr, kako bi iste bile povučene sa naših stranica, ukoliko ne bi postigli drugačiji dogovor sa autorom ili vlasnikom.

Sve fotografije, a posebice fotografije na kojima je otisnut zaštitni znak Adriatic.hr su isključivo vlasništvo Adriatic.hr. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Internet stranicama pripadaju Adriatic.hr. Korisnik i posjetitelj Adriatic.hr ne smije kopirati ili koristiti informacije u komercijalne svrhe bez znanja i pismene dozvole Adriatic.hr. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje medijskim subjektima i drugim turističkim agencijama-partnerima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima, te Internet stranicama naših agencija-partnera, a sukladno sa dogovorom postignutim sa Adriatic.hr. Drugačija upotreba materijala sa Adriatic.hr Internet stranica nije dopuštena. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski korisnici i turističke agencije-partneri se obvezuju u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva, ukoliko posebnim ugovorom nije ustanovljeno drugačije.

6. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost i komunikacija sa Adriatic.hr-om uživa potpunu zaštitu i to na način da Vaše osobne podatke tražimo jedino u slučaju kada iskažete interes za uplatom akontacije, odnosno konačnom potvrdom rezervacije, a kako bi smo izvršenu uplatu željenog smještaja mogli evidentirati na Vaše ime, te Vam poslati sve potrebne materijale na Vašu kućnu email adresu. Svi Vaši osobni podaci će biti proslijeđeni jedino pružatelju usluga u smještajnoj jedinici koju ste preko našeg sustava rezervirali.

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da će Vaši podaci biti korišteni kako bismo Vas povremeno izvijestili o svim relevantnim promjenama koje se na Adriatic.hr -u budu događale. Ukoliko ne želite primati nikakve obavijesti o promjenama, pogodnostima i specijalnim ponudama na Adriatic.hr-u, molili bismo Vas da nas o tome obavijestite.

7. SIGURNOST PODATAKA

Radi sigurnosti podataka na Adriatic.hr Internet stranicama smo osigurali da računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mrežu, te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni, te će se prema prekršiteljima primijeniti zakonom ili ovim uvjetima određene sankcije.

Adriatic.hr ne jamči za sigurnost i privatnost poruka poslanih putem elektronske pošte zbog nesigurnosti samog medija.

8. ZABRANJENA ILI NEDOPUŠTENA UPORABA

Korištenjem ovog web site-a se obvezujete da podatke i informacije, a posebice fotografije, kao i bilo koje druge materijale u vlasništvu Adriatic.hr-a ili njegovih partnera nećete koristiti u zakonom zabranjene ili ovim uvjetima nedopuštene radnje ili svrhe.

9. LINKOVI NA STRANICE TREĆIH

Ove Internet stranice sadržavaju i linkove na Internet stranice koje su pod nadzorom drugih fizičkih ili pravnih osoba. Ti linkovi su dostupni samo kao preporuka, odnosno potencijalni izvor dodatnih i opširnijih informacija. Budući da Adriatic.hr nema nikakav utjecaj na njihovu uređivačku politiku, ovim ugovorom se oslobađa bilo kakve odgovornosti za njihov sadržaj, te istinitost i točnost informacija koje se na njima nalaze.

10. PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Adriatic.hr zadržava pravo promjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Posjetitelji su dužni uočiti te promjene te im se pravovremeno prilagoditi.

Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti ovu Internet stranicu i da uništite sve materijale koje ste sa nje "downloadirali", isprintali, ili na bilo koji drugi način sačuvali.

11. POSEBNE ODREDBE

Korisnik je suglasan da ovaj ugovor može biti prenijet na drugu osobu.

12. SUDSKA NADLEŽNOST

Hrvatsko pravo je mjerodavno za tumačenje i primjenu pravnih pitanja vezanih uz uvjete korištenja materijala objavljenih na web stranicama Adriatic.hr, a stvarno nadležni sud u Splitu je isključivo nadležan za sve zahtjeve i sporove nastale uslijed korištenja predmetnih materijala.

13. PODNOŠENJE PROGOVORA

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14) i članka 6. točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN br. 130/17), svoje pisane prigovore na pruženu uslugu od strane Agencije možete podnijeti na adresu:

Email: info@adriatic.hr
Telefax: +385 21 456 789
Fizičkom poštom:
Turistička agencija Adriatic.hr d.o.o.
Poljička cesta 26
21000 Split
Hrvatska

Molimo da se prilikom podnošenja pisanih prigovora ostave podaci i to:

IME I PREZIME
ULICA I KUĆNI BROJ
MJESTO

Na pisani prigovor odgovorit ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

U Trogiru, 25. siječnja 2001.